Перейти к основному содержанию

Consultant Local pentru Armonizarea Datelor Spațiale pentru Drumuri

Solicitare de Expresii de Interes
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ –CONSULTANT INDIVIDUAL LOCAL)

Republica Moldova
Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)

Nr. de Ref. a Proiectului: P161238
Denumirea Serviciilor: Consultant Local pentru Armonizarea Datelor Spațiale pentru Drumuri
Data publicării: 01 iulie 2022

Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanțare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

Proiectul constă din patru componente: (A) Înregistrarea primară a bunurilor imobile; (B) Evaluarea bunurilor imobile; (C) Consolidarea sistemului de administrare funciară; și (D) Consolidarea capacității și managementul de proiect.

O Unitate de implementare a proiectului (UIP) este înființată pentru a sprijini implementarea PÎEF. UIP pentru PÎEF este atribuită Agenției pentru Servicii Publice (ASP), cu scopul de a sprijini ASP și Departamentul Cadastru și Consiliul de Proiect  în implementarea zilnică a activităților PÎEF.

În acest scop, Agenția Servicii Publice, intenționează să selecteze și să contracteze un Consultant Local pentru Armonizarea Datelor Spațiale pentru Drumuri. Scopul acestui rol este de a sprijini ARFC în utilizarea standardelor internaționale pentru datele spațiale

Procedura de selectare al Consultanților se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Termenul limită de prezentare a documentelor este 15 iulie 2022, ora  17:00 la următoarea adresă:
e-mail: pief.procurement@asp.gov.md
În atenția: Adrian Prozorovschi, Specialist în procurări
Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru
MD-2005,Chișinău, Republica  Moldova,
str. Alexandr Pușkin 47, of.317

Termeni de Referinţă: Consultant Local pentru Armonizarea Datelor Spațiale pentru Drumuri

Data limită
15.07.2022 14:00