Перейти к основному содержанию

Объявления о намерениях

Объявления о намерениях (2023)
TitluFișier
Combustibil pentru anul 2023
Apă potabilă (0,5 L; 1,5 L; 19 L) pentru anul 2023
Servicii de pază tehnică a oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 2023
Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru anul 2023
Produse de papetărie pentru anul 2023
Produse de îngrijire personală pentru anul 2023
Servicii transport date pentru perioada 2023 - 2025
Servicii de mentenanță a Complexului protecție criptografică producere pentru anul 2023
Servicii de telefonie fixă pentru perioada 2023 - 2025
Servicii de telefonie mobilă și Internet mobil pentru perioada 2023 - 2025
Servicii de curățenie a edificiilor pentru anul 2023
Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci pentru perioada 2023 - 2025
Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe pentru anul 2023
Servicii de restabilire a funcționalității cartușelor pentru anul 2023
Servicii de imprimare și copiere pentru anul 2023
Servicii de copertare pentru anul 2023
Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023
Echipamente specializate de ștanțare pentru personalizarea plăcilor de înmatriculare
Licența și mentenanță pentru produsul program „ServerStudio”
Accesorii de birou
Centrală termică și instalație frigorifică pentru răcirea lichidelor, amplasate în edificiul ASP din mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1
Calculatoare
Echipament și accesorii TI
Complexul tehnico – aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere în 11 centre de examinare ale Agenției Servicii Publice
Autoturisme
Lucrări de reparaţii curente ale etajului 4 a edificiului Departamentului Cadastru din mun. Chișinău, str. A. Puşkin, 47
Lucrări de reparaţie capitală a încăperilor etajului 2 al edificiului din str. C. Negraia, nr. 2, or. Căinari în vederea amplasării SEAI Căinari
Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. A. Puşkin, 42, mun. Chişinău
Servicii de mentenanță a sistemului "Rând Electronic"
Servicii de reînnoire și mentenanță pentru produs program „IBM Informix Enterprise edition”
Servicii de reînnoire și mentenanță pentru produs program „IBM Qradar”
Servicii de reînnoire și mentenanță pentru produs program „Face Recognition System” (Cognitec)
Servicii de migrare la ultima versiune a produsului program „Face Recognition System” (Cognitec)
Servicii de mentenanță adaptivă SIA „SMED”
Servicii de migrare SIA „SMAE - Arhiva electronică” la ultima versiune
Servicii de dezvoltare SIA 1C Contabilitate Întreprinderea 8 cu modulele adaptate pentru Agenția Servicii Publice
Servicii de studiere a limbii engleze
Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul şi nivelul I al edificiului din str. Armenească, nr. 42B mun. Chişinău
Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din bd. Moscovei nr. 8, mun. Chişinău
Lucrări de replanificare a încăperilor etajelor 2 şi 3 ale imobilului din str. A. Puşkin, 47, mun. Chişinău
Panouri fotovoltaice
Echipament specializat pentru personalizarea cartelelor din policarbonat
Cartușe pentru imprimante alb/negru/color/toner
Hârtie specială offset pentru perioada anilor 2023-2025
Extinderea sistemului ,,Rând electronic” existent bazat pe platforma ,,Qmatic”
Echipament de prelevare a datelor biometrice
Imprimante și dispozitive multifuncționale (Multi Functional Unit)
Piese de schimb pentru mentenanța tehnică și repararea mijloacelor de calcul
Componentele Complexului tehnico-aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere prin adăugarea componentelor sistemelor de monitorizare video în autovehicule (18 unități de transport și 4 remorci)
Echipament de comunicații electronice (cu excepția echipamentului telefonic)
Sistem (instalație) de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivei Direcției generale stare civilă de la etajul 3-4 din str. Mihai Viteazul, nr.11/1, mun. Chişinău Sistem (instalație) de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivei Direcției generale stare civilă de la etajul 3-4 din str. Mihai Viteazul, nr.11/1, mun. Chişinău
Remorci
Motocicletă
Mobilier
Autocare
Microbuze
Echipament geodezic: Utilaj GNSS și rulete laser cu vizor optic
Echipament de comunicații electronice (echipament telefonic)
Camioane
Sistem (instalație) automat de detectare, alarmare și stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivei Departamentului cadastru din str.Mesager nr.5, mun. Chişinău, inclusiv lucrări de instalare-reglare și dare în exploatare
Produs program specializat în grafică securizată
Licenţă şi mentenanţă pentru produsul program „Oracle”
Licenţă pentru produs program „Cognitec”
Complexul Protecţie criptografică producere
Echipamente criptografice HSM pentru deservirea Autorităţilor de certificare
Lucrări de construcţie a reţelelor exterioare de alimentare cu energie electrică, apeduct şi canalizare a DÎMTCCA din str. Salcâmilor, 28, mun. Chişinău
Lucrări de reconstrucţie a imobilului amplasat în mun. Chişinău, str. Mesager, 5/5
Autoturisme
Mijloace tehnice de testare a documentelor de călă
Autoturisme
Echipament de comunicații electronice (cu excepția echipamentului telefonic)
Imprimante și dispozitive multifuncționale
Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora
Echipament specializat pentru personalizarea cartelelor din policarbonat
Servere pentru Centrul de producere
Объявления о намерениях (2024)
ЗаголовокФайл
Servicii de paza fizica pentru anul 2024
Produse de ingrijire personala pentru anul 2024
Apa potabila pentru anul 2024
Servicii de paza tehnica pentru anul 2024
Produse de papetărie pentru anul 2024
Servicii de curatenie a edificiilor pentru anul 2024
Servicii de deservire și extindere a garanției echipamentului TI la nivel central pentru anul 2024
Servicii de mentenanță Rând Electronic pentru 2024
Combustibil pentru anul 2024
Servicii de restabilire a funcționalității cartușelor pentru anul 2024
Servicii de mentenanță a Complexului protecție criptografică producere pentru anul 2024
Accesorii de birou pentru anul 2024
Servicii de reparare și intretinere autovehicule pentru anul 2024
Camioane și remorci
Panouri fotovoltaice
Extinderea sistemului „Rând electronic” existent bazat pe platforma „Qmatic”
Echipament de prelevare a datelor biometrice
Calculatoare
Echipament de digitalizare (scanere)
Imprimante și dispozitive multifuncționale (Multi Functional Unit)
Echipament și accesorii TI
Piese de schimb pentru mentenanța tehnică și repararea mijloacelor de calcul
Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în Centrele multifuncționale și SÎT CCA, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare
Sisteme videoconferințe
Echipament de comunicații electronice (cu excepția echipamentului telefonic)
Echipament de comunicații electronice (echipament telefonic)
Autoturisme
Autocare
Instalații automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP
Spectrometru FTIR
Mobilier
Licențe pentru produs program „IBM Informix Enterprise Edition”
Licență pentru produs program „IBM Qradar”
Licențe pentru produs program „Cognitec”
Licențe produs program antivirus pentru asigurarea protecției infrastructurii TIC al ASP
Licențe pentru produs program ”SolarWinds”
Echipamente criptografice HSM penru deservirea Autorităților de certificare
Lucrări de replanificare a încăperilor etajului II și III a imobilului din str. Al. Pușkin, 47, mun. Chişinău
Lucrări de reparație capitală nivel parter a edificiului CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4
Lucrări de reparație capitală a etajului II al edificiului din str. C. Negraia nr. 2, or. Căinari în vederea amplasării SEAI Căinari
Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. Al. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău
Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor în garanție
Servicii de reînnoire a subscripției și suport pentru produs program "IBM Informix Enterprise edition"
Servicii de reînnoire a subscripției și suport pentru produs program "IBM Qradar"
Servicii de migrare la ultima versiune a produsului program ”Face Recognition System” (Cognitec)
Servicii de mentenanță adaptivă/corectivă privind integrarea echipamentelor specializate de personalizare a cartelelor din policarbonat în Sistemul de personalizare existent al ASP
Campanie de comunicare
Servicii de proiectare reconstrucție și modernizare a edificiului din str. Ghioceilor, nr.1
Servicii de pază tehnică a oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor (mun. Chișinău, str. Ghioceilor nr. 1, bloc 2, etajul II)