Extras (informație) din Registrul de stat care conține date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediu

Extras (informație) din Registrul de stat care conține date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele, prenumele sau denumirea asociaților, cota de participare a asociaților, obiectul principal de activitate

 

Serviciul este accesibil în baza Buletinului de identitate

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42