Înmatricularea vehiculelor importate

Înmatricularea vehiculelor importate

 • 400 lei - identificarea vehiculului în procesul înmatriculării (verificarea semnelor de marcare ale vehiculului, agregatelor şi autenticitatea documentelor de însoţire)
 • 320 lei - certificatul de înmatriculare (în termen de 30 zile);
 • 80 lei - certificatul de înmatriculare provizoriu;
 • 480 lei - plăcile cu număr de înmatriculare auto;  (270 lei - placă cu număr de înmatriculare moto; 270 lei - placă cu număr de înmatriculare remorci).

Notă: Taxele pentru folosirea drumurilor se calculează pentru fiecare vehicul individual.

Informația generală:

Vehiculele importate în Republica Moldova se înmatriculează pe numele persoanelor fizice și juridice pe a căror nume au fost eliberate documentele vamale.

Această restricţie nu se extinde asupra:

 • vehiculelor importate de către agenţii economici care au ca gen de activitate comercializarea vehiculelor;
 • vehiculelor importate de către persoanele fizice şi transmise soţilor, copiilor şi părinţilor sau întreprinderilor ai căror fondatori sunt.                                                                     

Înmatricularea vehiculelor importate se efectuează în baza următoarelor documente:                                                                                       

 • cererea solicitantului;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în Republica Moldova, ( în original și în copie);
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 • procura,  (după caz)
 • raportul de identificare a vehiculului (RIV);
 • dovada plății suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, (după caz).

În cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima data în Republica Moldova, solicitantul trebuie să prezinte, pe lîngă documentele indicate mai sus şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, precum şi, după caz, plăcile cu numărul de înmatriculare.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42