Anunțuri

Titlu Data limită
Specialist în tehnologii informaționale și comunicații 16.07.2021 Detalii
Consultant pentru colectarea datelor inițiale despre bunurile imobile proprietate publică a Statului 18.06.2021 Detalii
Expert pentru colectarea datelor inițiale 18.06.2021 Detalii
Angajarea Consultantului pe domeniul Social în cadrul Unității de Implementare a Proiectului 02.07.2021 Detalii
Cererea de Oferte pentru lucrări cadastrale în raionul Teleneşti 14.07.2021 Detalii
Operator pentru verificarea calității documentelor scanate (6 operatori) 02.07.2021 Detalii
Intenţia de atribuire a contractului pentru lucrări cadastrale în raionul Şoldăneşti - Detalii
Intenţia de atribuire a contractelor pentru lucrări cadastrale în raionul Străşeni - Detalii
Consultant pentru dezvoltarea modelelor de evaluare funciară (obiecte rezidențiale) 25.06.2021 Detalii
Cerere de oferte pentru lucrări cadastrale în raionul Călăraşi. 30.06.2021 Detalii
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42