Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

18.01.2023 09:11

Divorțuri înregistrate în anul 2022. Cea mai scurtă căsătorie – 50 de zile

Pe parcursul anului 2022, au fost înregistrate 9551 acte de divorț, dintre care 82 au fost pronunțate în privința căsătoriilor înregistrate în același an. Durata cea mai scurtă a unei căsătorii înregistrate în 2022 a fost de 50 de zile.

Pe parcursul anului 2021, au fost înregistrate 9992 acte de divorţ. Din numărul total de divorţuri înregistrate în perioada de referinţă, 79 au fost pronunţate în privinţa căsătoriilor înregistrate în același an. Durata cea mai scurtă a unei căsătorii înregistrate în anul 2021 a fost de 32 de zile.

Înregistrarea divorțului se realizează în temeiul:

  • declaraţiei comune a soţilor privind divorţul;
  • declaraţiei unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârea (sentinţa) judecătorească (dacă celălalt soţ este: supus unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei; declarat dispărut; condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani);
  • hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei;
  • încheierii notariale de desfacere a căsătoriei prin acordul soților.  

Înregistrarea divorţului în cazurile declarației comune sau unuia dintre soți are loc la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul ambii sau unul dintre soţi ori la organul de stare civilă unde a fost înregistrată căsătoria. Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei are loc la organul de stare civilă din raza teritorială a instanţei judecătoreşti respective, atât la cererea foştilor soţi, a unuia dintre ei, cît şi în lipsa acestei cereri.

O societate prosperă are la baza dezvoltării sale o familie fericită și sănătoasă. Agenția Servicii Publice Vă îndeamnă să recurgeți la divorț ca ultima măsură, în cazul în care nu se găsesc alte căi de soluționare a conflictelor între cei doi soți.

Imaginea este preluată de pe Internet.

Informație oferită de: Serviciul comunicare şi protocol
Telefon de contact: (+373 22) 50-4070
Email: presa@asp.gov.md

Arhiva