Sari la conținutul principal

Agenția Servici Publice, model de bune practici pentru România

17.06.2022 16:37

România va prelua o parte din bunele practici din domeniul prestării serviciilor publice digitale, dezvoltate în Republica Moldova și aplicate cu succes de către Agenția Servicii Publice.

Acest lucru va deveni posibil datorită instituirii unei Comisii mixte moldo-române pentru  implementarea Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale, semnat  de către Guvernele ambelor țări.

Astăzi, 17.06.2022, în cadrul unei ședințe de lucru, directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, le-a prezentat membrilor comisiei mixte întregul spectru de servicii publice prestate în prezent, menționând că dezvoltarea serviciilor digitale și trecerea acestora online sunt obiectivele de bază ale instituției.

„La ora actuală, Nomenclatorul serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice include un număr total de 260 de servicii, dintre care circa 50 sunt gratuite. Anual, prestăm cetățenilor Republicii Moldova, în medie, 6 milioane de servicii, dintre care 1/5 sunt solicitate online. Cu toate astea, colegele noastre de la call-centru primesc anual peste 500 mii de apeluri telefonice. Majoritatea serviciilor pe care le prestăm sunt achitate prin Mpay”, a menționat Mircea Eșanu.

Directorul Agenției Servicii Publice a prezentat platformele digitale de succes, implementate în cadrul proiectului e-Guvernare (MConnect, MCabinet, MDelivery, MPass, MPay), punând un accent aparte pe proiectele care se află acum la etapa de dezvoltare și perfectare (reingineria serviciilor publice, registrelor de stat, dezvoltarea e-ID, crearea Centrului unic de apel pentru serviciile publice, etc.).

Partea română a calificat vizita la Chișinău ca fiind una istorică. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării de la București, Sebastian Burduja, a apreciat nivelul avansat pe care l-a atins țara noastră pe transformarea digitală. „Transformarea digitală înseamnă nu doar conectarea oamenilor între, dar și conectarea lor la serviciile pe care le oferă statul și la oportunitățile pe care le oferă mediul privat. Din această perspectivă, Republica Moldova este cu mulți pași înaintea multor state din UE, inclusiv înaintea României, prin eforturile pe care le-a făcut, prioritizând transformarea digitală. Guvernul din Republica Moldova a înțeles că modernizarea și dezvoltarea se face prin adoptarea unor tehnologii noi și orientarea către cetățeni. În Republica Moldova, oamenii s-au apropiat de serviciile publice și le consideră eficiente, performante. Acest lucru vrem să-l facem și noi în România. Noi, românii, vă mulțumim că ne dați posibilitatea de a vă urma exemplul, de a adopta bunele practici pe care le implementați”, a declarat ministrul român.

Viceprim-ministru  pentru Digitalizare al Republicii Moldova, Iurie Țurcanu, prezent la eveniment, a trecut în revistă principalele domenii de interes ale comisiei mixte moldo-române nou create. Printre acestea au fost menționate:  serviciile publice electronice calitative, interoperabilitatea sistemelor informaționale, automatizarea proceselor administrative, recunoașterea reciprocă a semnăturilor electronice, securitatea cibernetica, facilitarea investițiilor, a antreprenoriatului, transfer de experiență și bune practici, instruirea specialiștilor și dezvoltarea de politici sectoriale. „Țara noastră va avea un acces mai mare la implementarea tehnologiilor digitale de ultimă generație, în conformitate cu standardele UE, daca va merge în parteneriat cu România. Împreună cu România ne vom putea alinia la politicile UE pentru un viitor digital”, a concluzionat Iurie Țurcanu.

Comisia mixtă moldo-română pentru  implementarea Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale a fost instituită ieri, 16.06.2022. Din noua structură vor face parte reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale de profil din Republica Moldova (Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, Serviciul de Informații și Securitate Cibernetica) și reprezentanți ai Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării din România, ai Autorității pentru Digitalizarea României, precum și ai Directoratului Național de Securitate Cibernetică.