Sari la conținutul principal

Administratorii asociațiilor de proprietari din condominiu sunt așteptați la ASP

18.01.2024 11:18

Până în luna iulie 2024, administratorii asociațiilor de proprietari din condominiu trebuie să se prezinte la organul înregistrării de stat din cadrul centrelor multifuncționale ale ASP și să depună  următoarele documente:

  1. cererea de înregistrare a reorganizării, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

  2. hotărârea de reorganizare, adoptată de organul competent (administratorul persoanei juridice);

  3. actul de constituire ale persoanei juridice nou-create (în 2 exemplare).

Modelele de documente pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei Servicii Publice www.asp.gov.md, la categoria „Informații utile/Formulare tip”, aici.

Ca să nu stați în rând la ghișeele ASP, Vă recomandăm să vă programați din timp vizita la centrul multifuncțional. Programarea vizitei se face online, pe site-ul Agenției Servicii Publice, aici

Venind în sprijinul cetățenilor, angajații Agenției au elaborat Ghidul practic al solicitantului serviciului „Înregistrarea de stat a asociaţiei de proprietari din condominiu, care poate fi accesat aici

***

Reamintim că în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legi nr.187/2022 cu privire la condominiu, toate asociațiile de proprietari ai locuințelor privatizate (APLP), asociațiile de coproprietari în condominiu (ACC) și cooperativele de construcție a locuințelor (CCL) se reorganizează prin transformare în asociații de proprietari din condominiu (APC).

Schimbarea formei juridice de organizare a asociației în Registrul de stat al persoanelor juridice se face automat, fără hotărârea adunării generale a membrilor asociației, fără publicarea avizului corespunzător în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și fără achitarea unei taxe de înregistrare.

Asociațiile de proprietari ai locuințelor/apartamentelor privatizate, cooperativelor de locuințe și cooperativelor de construcție a locuințelor,  imobilele administrate de acestea și proprietarii de unități din aceste imobile se supun regimului prevăzut de Legea nr.187/2022 cu privire la condominiu din data intrării în vigoare a acesteia, chiar dacă ele încă nu s-au transformat conform prevederilor legale. Statutele sau alte acte de constituire ale acestor persoane juridice, precum și regulamentele lor se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

21.06.2024