Sari la conținutul principal

Care sunt documentele necesare pentru lichidarea întreprinderii?

Procedura de lichidare a persoanelor juridice presupune două etape:

  1. Dizolvarea persoanei juridice şi deschiderea procedurii de lichidare.
  2. Radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat lichidatorul depune următoarele documente:

  • cererea, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se generează la organul înregistrării de stat şi se completează pe loc);
  • hotărârea organului competent al persoanei juridice privind dizolvarea întreprinderii și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
  • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

  • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se generează la organul înregistrării de stat şi se completează pe loc);
  • bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul;
  • copia avizului de lichidare a persoanei juridice publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează nu mai devreme de  2 luni  după publicarea avizului privind lichidarea persoanei juridice în Monitorul Oficial al RM, cu condiţia că nu are datorii față de bugetul public național.

Reglementare normativă: (art.223-238 al Codului civil al Republicii Moldova şi Capitolul V din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual).

Compartiment