Sari la conținutul principal

Unde se poate solicita certificatul de capacitate matrimonială? Ce acte sunt necesare pentru solicitarea respectivă?

Certificatul de capacitate matrimonială se eliberează în conformitate cu prevederile Convenției Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980 și este destinat utilizării în străinătate pe teritoriul statelor ce fac domeniul de aplicare a prezentei Convenții. Certificatul de capacitate matrimonială se eliberează doar de către DGSC cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11/1 (etajul II).
Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, urmează a fi prezentate următoarele acte:

  • actul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova – în original şi copie;
  • certificat de naştere al cetăţeanului Republicii Moldova – în original şi copie;
  • documentele ce fac dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare al cetăţeanului Republicii Moldova (certificat de divorţ sau certificat de deces al soţului/soţiei) în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 
  • copia actului de identitate al cetăţeanului străin supralegalizată și tradusă în modul stabilit, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel;
  • copia documentelor care fac dovada încetării căsătoriei anterioare a cetățeanului străin supralegalizate și traduse în modul stabilit, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel (hotărârea de judecată privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare);
  • certificatul privind starea civilă a cetăţeanului străin supralegalizat și tradus în modul stabilit, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.
Compartiment