Sari la conținutul principal

Eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul (VPP, VPPN), inclusiv a duplicatului acestuia

Termene și tarife

1. În calitate de document de bază:

 1. pentru persoana fizică care, din considerente religioase, a refuzat numărul de identificare de stat (IDNP);
 2. pe numele moștenitorului legal care solicită în aceeași zi reînmatricularea pe altă persoană;
 3. în cazul exportului vehiculului din Republica Moldova.
TermenTarifLocul prestării
La momentul adresării

130 lei 


gratuit30

 

2. Pe perioada confecționării certificatului de înmatriculare pentru vehicul sau pentru persoana juridică, în cazul vehiculelor care se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți

TermenTarifLocul prestării
La momentul adresării

80 lei 


gratuit30

30Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 10 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Informații generale

Certificatul de înmatriculare provizoriu – document oficial de stat care confirmă înmatricularea vehiculului şi permite titularului acestuia exploatarea vehiculului pe teritoriul Republicii Moldova. Se eliberează pe perioada perfectării certificatului de înmatriculare, precum şi în calitate de document de bază pentru vehiculele ce aparţin persoanelor fizice care din considerente religioase s-au refuzat de numărul de identificare de stat (IDNP).

Documente necesare

Eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul (VPP) - dacă acesta este documentul de bază, în schimbul celui pierdut, deteriorat sau furat.

Categorii de solicitanți:

 • proprietarul sau persoana împuternicită.

Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul (VPP) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat, pe perioada de confecţionare a certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP).

Date generale

Serviciul se acordă persoanelor fizice care, din considerente religioase, au refuzat numărul de identificare de stat (IDNP) sau unor categorii de persoane care beneficiază, în ordinea stabilită, de documentare fără IDNP, precum și la efectuarea operațiunilor de înmatriculare intermediară.

Cererea este acceptată numai după identificarea vehiculului, a proprietarului sau a persoanei împuternicite și verificarea informației privind restricțiile înregistrate.

Categorii de solicitanți:

 • proprietarul sau persoana împuternicită.

Lista documentelor necesare:

 • cererea proprietarului sau a persoanei împuternicite;
 • certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciile prestate;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • raportul de identificare a vehiculului;
 • declarația pe propria răspundere.

În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsa între 14 și 18 ani, înmatricularea se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

Specimen

Modelul certificatului de înmatriculare provizoriu (dimensiunile 80x105 mm)

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

20.06.2024