Sari la conținutul principal

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii autorizaţiei

Termene și tarife

AutorizațiaTermenTarifLocul prestării
la importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr (valabilă 30 zile)5 zile lucrătoareegratuitCM Chişinău 2
individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dubla destinație)30 zile calendaristiceegratuitCM Chişinău 2
individuală de import al mărfurilor strategice (cu dubla destinație)30 zile calendaristiceegratuitCM Chişinău 2
individuală de export al mărfurilor strategice (cu dubla destinație)30 zile calendaristiceegratuitCM Chişinău 2
individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dubla destinație)30 zile calendaristiceegratuitCM Chişinău 2
autorizaţie de import/export/ fabricare şi comercializare a echipamentelor de fabricare a produselor din tutun10 zile lucrătoareeegratuitCM Chişinău 2

eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Documente necesare

Autorizația la importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr (valabilă 30 zile)

Descrierea serviciului

Serviciul prevede autorizarea importului în Republica Moldova în regim preferențial a unor tipuri de zahăr.

Documente necesare pentru prestarea serviciului

 • Cererea completată prin mijloace automatizate de imprimare a importatorului pentru autorizație de import.
 • Declarația dactilografiată a importatorului conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la importul în regim preferențial a unor tipuri de zahăr aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.134 din 10.02.2009.
 • Copia contractului de vânzare-cumpărare, autentificată cu ștampila în original a solicitantului autorizației, sau a contractului de livrare a zahărului și produselor zaharoase.
 • Copia actului de constituire a întreprinderii, autentificată cu ștampila în original a solicitantului autorizației.
 • Copia certificatului de origine preferențial, autentificată cu ștampila în original a solicitantului autorizației.
 • Copia raportului de expertiză de stabilire a țării de producere.

Autorizația individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

Descrierea serviciului

Serviciul prevede autorizarea individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinație) pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

 • documentele care certifică originea mărfurilor (la solicitarea Comisiei);
 • documentele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor și codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
 • copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care importă sau exportă mărfurile strategice (pentru export sau reexport) ori de pe documentul comercial (invoice, proformă, borderouri de expediere etc.);
 • copia, legalizată de agentul economic, de pe autorizația care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operațiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al țării în care  este înregistrată compania respectivă.

Pentru a obține autorizația de tranzit al mărfurilor folosite în scopuri militare și paramilitare, incluse în Nomenclator, solicitantul anexează suplimentar:

 • copiile licențelor de activitate statală ce acordă solicitantului dreptul de a fi implicat în domeniile de activitate legate de armament și muniții;
 • certificatul internațional de import sau certificatul utilizatorului final, aprobat de organul competent din țara de destinație.

Pentru a obţine autorizaţia de tranzit al substanţelor nucleare şi radioactive,  precum şi al sistemelor, echipamentelor şi accesoriilor acestora (categoria 0 din lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare şi substanţelor nucleare, elementelor chimic - radioactive, radio - izotopilor şi compresiilor, amestecurilor şi reziduurilor ce conţin aceste substanţe, incluse în grupa C din categoria 1) incluse în Nomenclator, suplimentar se prezintă:

 • copiile licenţelor de stat pentru facilităţi radiologice, licenţe ce acordă exportatorului şi importatorului dreptul de a transporta substanţe nucleare, substanţe radioactive şi sisteme, echipamente şi accesoriile acestora, care pot genera câmpuri de radiaţii ionizante.

Pentru tranzitul substanţelor nucleare, substanţelor radioactive şi a  sistemelor, echipamentului, accesoriilor acestora, care pot genera câmpuri de radiaţii ionizante, se prezintă şi certificatul internaţional de import sau certificatul utilizatorului final, aprobat de organul competent în ţară de destinaţie.

Autorizația individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

Descrierea serviciului

Serviciul prevede autorizarea importului mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie) pe teritoriul Republicii Moldova

Documente necesare pentru prestarea serviciului

 • documentele care certifică originea mărfurilor (la solicitarea Comisiei);
 • documentele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor și codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
 • copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care importă sau exportă mărfurile strategice (pentru export sau reexport) ori de pe documentul comercial (invoice, proformă, borderouri de expediere etc.);
 • copia, legalizată de agentul economic, de pe autorizația care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operațiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al țării în care este înregistrată compania respectivă.

Pentru a obține autorizația de import al mărfurilor folosite în scopuri militare și paramilitare, incluse în Nomenclator, solicitantul anexează suplimentar:

 • copiile licențelor de activitate statală ce acordă solicitantului dreptul de a fi implicat în domeniile de activitate legate de armament și muniții.

Pentru a obţine autorizaţia de import al substanţelor nucleare şi radioactive, precum şi al sistemelor, echipamentelor şi accesoriilor acestora, suplimentar se prezintă:

 • copiile licenţelor de stat pentru facilităţi radiologice, licenţe ce acordă exportatorului şi importatorului dreptul de a transporta substanţe nucleare, substanţe radioactive şi sisteme, echipamente şi accesoriile acestora, care pot genera câmpuri de radiaţii ionizante.

Autorizația individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

Descrierea serviciului

Serviciul prevede autorizarea exportului mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie) pe teritoriul altor ţări

Documente necesare pentru prestarea serviciului

 • documentele care certifică originea mărfurilor (la solicitarea Comisiei);
 • documentele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor și codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
 • copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care importă sau exportă mărfurile strategice (pentru export sau reexport) ori de pe documentul comercial (invoice, proformă, borderouri de expediere etc.);
 • copia, legalizată de agentul economic, de pe autorizația care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operațiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al țării în care  este înregistrată compania respectivă.
 • certificatul utilizatorului final, la cererea organului abilitat de Guvern;
 • certificatul internațional de import, la cererea organului abilitat de Guvern.

Pentru a obține autorizația de export al mărfurilor folosite în scopuri militare și paramilitare, incluse în Nomenclator, solicitantul anexează suplimentar:

 • copiile licențelor de activitate statală ce acordă solicitantului dreptul de a fi implicat în domeniile de activitate legate de armament și muniții;
 • certificatul internațional de import sau certificatul utilizatorului final, aprobat de organul competent din țara de destinație.

Pentru a obţine autorizaţia de export al substanţelor nucleare şi radioactive,  precum şi al sistemelor, echipamentelor şi accesoriilor acestora (categoria 0 din lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare şi substanţelor nucleare, elementelor chimic - radioactive, radio - izotopilor şi compresiilor, amestecurilor şi reziduurilor ce conţin aceste substanţe, incluse în grupa C din categoria 1) incluse în Nomenclator, suplimentar se prezintă:

 • copiile licenţelor de stat pentru facilităţi radiologice, licenţe ce acordă exportatorului şi importatorului dreptul de a transporta substanţe nucleare, substanţe radioactive şi sisteme, echipamente şi accesoriile acestora, care pot general câmpuri de radiaţii ionizante.

Pentru exportul substanţelor nucleare, substanţelor radioactive şi a sistemelor, echipamentului, accesoriilor acestora, care pot genera câmpuri de radiaţii ionizante, se prezintă şi certificatul internaţional de import sau certificatul utilizatorului final, aprobat de organul competent în ţară de destinaţie.

Autorizația individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

Descrierea serviciului

Serviciul prevede autorizarea transferului mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie) provenite din alte ţări de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau de export de pe teritoriul unei alte ţări al mărfurilor strategice, originare din RM, într-o altă ţară terţă

Documente necesare pentru prestarea serviciului

 • documentele care certifică originea mărfurilor (la solicitarea Comisiei);
 • documentele privind caracteristicile calitative și tehnice ale mărfurilor și codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
 • copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care importă sau exportă mărfurile strategice (pentru export sau reexport) ori de pe documentul comercial (invoice, proformă, borderouri de expediere etc.);
 • copia, legalizată de agentul economic, de pe autorizația care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operațiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al țării în care  este înregistrată compania respectivă.
 • certificatul utilizatorului final, la cererea organului abilitat de Guvern;
 • certificatul internațional de import, la cererea organului abilitat de Guvern.

Pentru a obține autorizația de reexport al mărfurilor folosite în scopuri militare și paramilitare, incluse în Nomenclator, solicitantul anexează suplimentar:

 • copiile licențelor de activitate statală ce acordă solicitantului dreptul de a fi implicat în domeniile de activitate legate de armament și muniții.

Pentru a obţine autorizaţia de reexport al substanţelor nucleare şi radioactive,  precum şi al sistemelor, echipamentelor şi accesoriilor acestora (categoria 0 din lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare şi substanţelor nucleare, elementelor chimic - radioactive, radio - izotopilor şi compresiilor, amestecurilor şi reziduurilor ce conţin aceste substanţe, incluse în grupa C din categoria 1) incluse în Nomenclator, suplimentar se prezintă:

 • copiile licenţelor de stat pentru facilităţi radiologice, licenţe ce acordă exportatorului şi importatorului dreptul de a transporta substanţe nucleare, substanţe radioactive şi sisteme, echipamente şi accesoriile acestora, care pot general câmpuri de radiaţii ionizante.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

21.05.2024