Sari la conținutul principal

Prelungirea on-line a perioadei de rezervare a numărului de înmatriculare pentru vehicul, pentru 30 de zile

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
La momentul adresării100 lei

Informații generale

Dacă aveţi deja rezervat online un număr de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate, puteţi prelungi în regim online perioada de rezervare a acestui număr. Prelungirea se face pentru o perioadă de cel puţin o lună, iar până la expirarea termenului de rezervare a numărului solicitat, puteţi comanda în oficiile întreprinderii placa de înmatriculare ce va conţine simbolurile solicitate sau prelungi repetat termenul de rezervare încă pentru cel puţin o lună .

Numărul de înmatriculare este combinaţia de litere şi cifre de pe placa de înmatriculare, iar costul prelungirii rezervării numărului nu include costul plăcii de înmatriculare cu simboluri solicitate.

Prelungirea rezervării online a numărului de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă) se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului.

De acest serviciu pot beneficia doar cetăţenii RM, a căror înregistrare de evidenţă se conţine în Registrul de Stat al Populaţiei (deţin număr de identificare de stat al persoanei fizice – IDNP), care anterior au rezervat un număr de înmatriculare în regim online. Ulterior, procedura de comandare a plăcii de înmatriculare (cu număr de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate, rezervat anterior), poate fi realizată în cadrul subdiviziunii (biroului) de examinare şi evidenţă a transportului (S(B)EET).

După procedura de prelungire a rezervării online a numărului de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate, solicitantul va putea:

  • Perioada de prelungire a rezervării numărului de înmatriculare — din ziua achitării serviciului
  • să mai prelungească în regim online termenul de rezervare a numărului de înmatriculare (pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice);
  • să comande în oficiile întreprinderii (S(B)EET) placa de înmatriculare cu simbolurile solicitate.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie:

  • numărul de telefon mobil;
  • numărul de înmatriculare rezervat anterior online

Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:

  • Pasul 1: Introduceţi în formularul electronic datele solicitate.
  • Pasul 2: Introduceţi numărul de înmatriculare care îl solicitaţi.
  • Pasul 3: Verificaţi informaţia generală despre comanda Dvs.
  • Pasul 4: Achitaţi suma indicată în memoriu prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).

Despre procedura de înmatriculare a vehiculului, cu perfectarea certificatului de înmatriculare şi eliberare a plăcii de înmatriculare, Vă puteţi informa în subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului sau pe pagina web www.asp.gov.md la secţiunea "Documentarea mijloacelor de transport".

Solicitantul poartă răspundere personală pentru prezentarea datelor eronate!

Transmiterea de către Dvs. a cererii electronice de înregistrare în sistem constituie implicit şi acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informație oferită de:

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto

Ultimul salvat:

18.04.2024