Sari la conținutul principal

Eliberarea copiei de pe documentul aflat la păstrare în depozitul de arhivă (pentru un document)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoare

30 lei 


gratuit2

În ziua adresării60 lei

În cazul în care documentul se află la păstrare în depozitul de arhivă centrală sau al altei subdiviziuni, copia de pe acesta se eliberează numai în termen de 3 zile lucrătoare


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

21.06.2024