Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea de stat a persoanei juridice (cu excepția organizației necomerciale), a sucursalei acesteia, precum și a sucursalei persoanei juridice străine

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
24 ore* 1149 lei
gratuit17
4 ore 4596 lei

Suplimentar la tariful de înregistrare se achită:

  • 100 lei – plata pentru elaborarea, redactarea şi aprobarea denumirii;
  • 440 lei – pentru extrasul din Registrul de stat (la solicitare)17.

*Termenul "24 ore" se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării


17 Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în art.4 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, art.15 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, art.3 din Legea nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari.

Programare
online