Sari la conținutul principal

Înscrierea în Registrul de Stat, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, a mențiunilor

TERMENE ȘI TARIFE

Înregistrări din oficiu

Reglementare normativă: art.19 din Legea 220/2007.

Organul înregistrării de stat, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, inclusiv a persoanei juridice, fără adoptarea deciziei de înregistrare, înregistrează în Registrul de stat menţiuni referitoare la:

  • schimbarea adresei sediului – în cazul schimbării denumirii străzii, a localităţii sau a unităţii administrativ-teritoriale, conform actului legislativ sau normativ al autorităţilor respective;
  • licenţele eliberate, suspendate, retrase sau anulate – conform informaţiei prezentate de autorităţile de licenţiere;
  • situația financiară anuală – conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică;
  • punerea sub sechestru a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic – în baza actului de sechestru emis de organele competente;
  • interdicţii – conform hotărârii instanţei judecătoreşti sau a executorilor judecătoreşti;
  • persoana juridică pasivă sau inactivă – conform datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat;
  • conturile bancare curente, inclusiv la datele privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi cele privind datoria faţă de bugetul public naţional – conform datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat sau conform informaţiei băncii deservente în cazul suspendării operaţiunilor la conturile bancare.

Sucursalele persoanelor juridice străine au obligația să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:

  • dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;
  • intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;
  • situația financiară anuală a persoanei juridice străine.

În cazul încetării temeiului sau a circumstanţelor care au stat la baza înregistrării menţiunilor acestea se modifică în acelaşi mod sau se radiază din Registrul de stat.

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
24 oregratuit

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

20.06.2024