Sari la conținutul principal

Examinarea cererii în procedură specială (cu constituirea dosarului)

INFORMAȚII GENERALE

4. Transcrierea actului de stare civilă (cu excepția actului de deces)

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.

Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Se supun transcrierii, în mod obligatoriu, actele de stare civilă întocmite în perioada de după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite se prezintă în organele competente ale Republicii Moldova doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial. La dorinţa solicitanţilor pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite în perioada de până la 17 august 2001.

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise sunt limitate la acelea, obligativitatea înregistrării cărora revine organelor de stare civilă din Republica Moldova:

 • act de naştere;
 • act de căsătorie;
 • act de desfacere a căsătoriei (divorț);
 • act de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • act de deces.

Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, legalizate în modul stabilit, în dependenţă de existenţa acordurilor bilaterale sau multilaterale între state. Actele de stare civilă legalizate necesită a fi traduse în limba de stat şi autentificate notarial sau consular.

*Nu necesită supralegalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele de stare civilă eliberate de organele competente din următoarelor state:

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă,
 • Republica Slovacă.

**Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de organele competente din următoarelor state:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia şi Herţegovina
 • Croaţia
 • Elveţia
 • Franţa
 • Germania
 • Grecia
 • Italia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Macedonia
 • Muntenegru
 • Regatul Țărilor de Jos
 • Polonia
 • Portugalia
 • Serbia
 • Slovenia
 • Spania
 • Turcia

produc efecte juridice fără a fi supralegalizate, apostilate şi traduse.**

* Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinău din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinău din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

** Convenţia Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr. 16 semnat la Viena 08.09.1976

Informaţia ce ţine de domeniul legalizării consulare poate fi oferită de către Direcţia afaceri consulare ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene adresa: str. Alexei Mateevici 80, mun. Chişinău, MD2012, Republica Moldova, Direcţia Vize şi Legalizarea Documentelor.

Telefon:(+373 22) 20-10-52 Fax:(+373 22) 23-22-25.

Etapele soluţionării:

Examinarea cererii privind transcrierea actului de stare civilă parcurge 4 etape:

1. Depunerea cererii:

Cererea privind transcrierea actelor de stare civilă poate fi depusă:

2. Examinarea cererii:

SSC/misiunea diplomatică (oficiu consular) va examina cererea privind transcrierea actului de stare civilă solicitat, organizând dosarul, va expedia acesta Departamentului stare civilă spre aprobare.

3. Înregistrarea actului de stare civilă:

După aprobarea dosarului, SSC/misiunea diplomatică (oficiu consular) va transcrie actul de stare civilă solicitat şi va elibera solicitantului certificatul de stare civilă.

Categorii de solicitanţi:

Serviciile privind transcrierea actelor de stare civilă se prestează următoarelor categorii de solicitanți:

 • titularului actului de stare civilă în care urmează a fi supus transcrierii ca rezultat al întocmirii dosarului respectiv;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărârea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură);
 • rudelor de gradul I şi II în cazul transcrierii:
  • actului de stare civilă pe numele persoanei decedate;
  • actului de naştere pe numele copilului minor;
  • soţul supravieţuitor (la transcrierea actelor de deces a soţului decedat).