Sari la conținutul principal

Înregistrarea faptului recunoașterii paternității, în baza declarației comune a părinților copilului

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
În ziua adresăriimgratuit

mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

Informații generale

Înscrierea datelor despre tată în actul de naştere a copilului nou-născut se efectuează:

  1. În baza actului de căsătorie a părinţilor.
  2. În baza declaraţiei comune a părinţilor privind stabilirea paternităţii.
  3. În baza declaraţiei părintelui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti dacă lipseşte un astfel de acord.
  4. În baza declaraţiei mamei, potrivit art. 23 alin. (4) al Legii 100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă.

Dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, datele despre tată pot fi înscrise în baza declaraţiei comune a părinţilor privind stabilirea paternităţii.

Declaraţia comună a mamei şi tatălui copilului privind paternitatea poate fi depusă la organul de stare civilă teritorial şi până la naşterea copilului.

În cazurile când mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută ori când nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti dacă lipseşte un astfel de acord.

Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea poate fi stabilită de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului.

În cazul naşterii copilului din părinţi necăsătoriţi între ei, dacă lipseşte cererea comună a părinţilor sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind stabilirea paternităţii, numele de familie al tatălui se înscrie după numele de familie al mamei, iar prenumele tatălui - la indicaţia mamei sau a persoanei care face declaraţia de naştere. Înscrierea datelor privind tatăl copilului în acest caz nu poate împiedica stabilirea ulterioară a paternităţii.

La dorinţa mamei, rubrica privind datele despre tatăl copilului din actul de naştere poate rămâne necompletată, fapt ce se consemnează la rubrica "Menţiuni".

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

15.04.2024