Sari la conținutul principal

Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice și focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

Termene și tarife

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit3250 lei22

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sunt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit325 lei23

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit325 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit325 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
3 zile lucrătoareegratuit585 lei25

 

22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.


23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda online.

Condițiile de licențiere

  1. Dispunerea de spaţii destinate proiectării, experimentării, producerii, asamblării, depozitării sau, după caz, destinate comercializării articolelor pirotehnice, controlate cu întocmirea procesului-verbal de control de rigoare de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
  2. Dispunerea de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase, corespunzător condiţiilor stabilite în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.44-XIV din 4 iunie 1998, sau are încheiat contract de prestare a serviciilor de transport cu o persoană care dispune de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase.
  3. Dispunerea de cel puțin un angajat care deține carnet de pirotehnician autorizat.
  4. Angajarea persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu au antecedente penale.
  5. Respectarea normelor ecologice, sanitare, antiincendiare şi de protecţie a muncii.

Temeiul legal:

Documente necesare

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

  • Copia de pe procesul-verbal de control pentru spațiile de producere, asamblare, depozitare şi/sau comercializare a articolelor pirotehnice, eliberat de organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
  • Copia de pe carnetul de pirotehnician autorizat pentru cel puțin un angajat.
  • Copia diplomei de studii în domeniul pirotehniei (pentru producerea şi asamblarea articolelor pirotehnice).
  • Copia certificatului de acreditare a laboratorului de încercări ale articolelor pirotehnice sau de pe contractul de prestare a serviciilor încheiat cu un laborator de încercări acreditat (pentru producerea şi asamblarea articolelor pirotehnice).

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin.(3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (cu excepţia documentelor care se verifică în baza ghişeului unic).

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

16.07.2024